EN | MK

ФОКУС НА КВАЛИТЕТОТ

Успехот е загарантиран кога процесот и производот се засновани врз традицијата за квалитет, мајсторство и посветеност. Ние ја употребуваме последната технологија во производството на храна и контрола на квалитетот. Преку набљудувањето и мерењето на семињата, складирањето на житото, житните производи и белите печива – ние се осигуруваме дека нивниот квалитет е врвен! Токму поради оваа причина „Жито Пром“ го поседува сертификатот HACCP и ISO 22000:9001.
Покрај овие стандарди за квалитет и безбедност на храна, Жито Пром е во процес на имплементација на ИФС стандардот – широко применет светски стандард за контрола на квалитет.